Inschrijven nieuwe patiënten

Nieuwe patiënten kunnen zich bij ons inschrijven met behulp van het inschrijfformulier.

 

De inschrijving is compleet indien wij beschikken over:

- het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier;

- een kopie van uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart;

- uw medische dossier (op te vragen bij uw vorige huisarts);

- een overzicht van uw actuele medicatie (op te vragen bij uw vorige apotheek).