Receptenlijn

U kunt 24 uur per dag en zeven dagen per week uw herhaalmedicatie op een voor u geschikt moment aan ons doorbellen via de recepentenlijn. Het telefoonnummer is: (050) 302 39 73
Spreek duidelijk uw naam, geboortedatum en het geneesmiddel in waar het om gaat.