Kwaliteit van zorgverlening

Onder kwaliteit van zorgverlening verstaan wij het op zorgvuldige, vakbekwame en patiëntvriendelijke wijze verlenen van huisartsenzorg en daarnaast het op zorgvuldige wijze verstrekken van geneesmiddelen, met inachtneming van uw privacy.

Ons beleid is erop gericht om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en steeds verder te verbeteren. Ten behoeve daarvan hebben wij een kwaliteitssysteem ingericht dat door DEKRA is gecertificeerd (ISO 9001:2015 en LHV-norm Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsten-versie 2014).

De voortgang van het beleid wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Daarvoor maken we gebruik van de informatie/resultaten vanuit de klanttevredenheids-onderzoek. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt één keer per drie jaar uitgevoerd..

 

 

DekraLogo