Taken Praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg

De Praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ) begeleidt patiënten met psychische en maatschappelijke problemen.

U kunt bij de praktijkondersteuner terecht indien u bijvoorbeeld klachten heeft waarvan wordt vermoed dat psychische problemen een rol spelen. De praktijkondersteuner helpt u uw klachten te analyseren en kijkt welke behandeling mogelijk is.

Enkele voorbeelden van klachten zouden kunnen zijn:

  • u vindt het moeilijk om uw echtscheiding te verwerken;
  • u voelt zich somber of angstig zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak;
  • u wilt graag meer onder de mensen komen, maar u weet niet hoe u dat kunt aanpakken.