Uitwisselen Medische Gegevens

Vanaf 1 januari 2013 zijn wij, als zorgverleners,  verplicht medische gegevens open te stellen voor andere zorgaanbieders zoals de doktersdienst, dienstdoende apotheek en/of een ziekenhuis.

Tegelijkertijd heeft uw huisarts een geheimhoudingsplicht. Alleen met uw toestemming mag hij uw medische gegevens vrijgeven.

Het is belangrijk dat u aan ons doorgeeft of u wel of geen toestemming hiertoe verleend!

Ook als u GEEN toestemming geeft, willen wij dit graag weten.  U kunt ons uw keuze kenbaar maken via www.ikgeeftoestemming.nl/nl/registratie/toestemming-regelen/01051256